"Επί του Πιεστηρίου" με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα 25/06/2020