Εισηγητής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών & Οικονομικών Υποθέσεων 07/04/2020