Ομιλία μου στο Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας