Χρυσομάλλης: Ξέρετε τι λέει ο κόσμος; Που να βρω το δίκιο μου σε αυτήν τη δικαιοσύνη ;